vi phạm bản quyền bài viết

Google cập nhật "Pirate Update" chống vi phạm bản quyền bài viết
Ngày đăng: 18/10/2014 | Chuyên mục: SEO | 13145 Views

(Thao Marky‘s Productions) Trong tuần tới, Google sẽ cập nhật “Pirate Update” nhằm chống vi phạm bản quyền bài viết. Vậy là sau hơn 2 năm (từ tháng 8/2012), Google đã tạo ra bộ lọc nhằm chống việc copy-paste tràn lan vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, gần như Google đã “lãng quên” nó trong […]

back to top