Steve Jobs

Ngày đăng: 23/05/2014 | Chuyên mục: Thư Giãn Giải Trí | 4789 Views

Có hàng tỉ câu nói của các danh nhân, những người nổi tiếng trên thế giới mỗi ngày. Tuy nhiên, dưới đây là những câu nói nổi tiếng nhất mà Thao Marky tâm đắc và chia sẻ đến bạn đọc.

back to top