Định nghĩa SMTP, POP3, IMAP là gì?

Chúng ta ai cũng đã nghe đến SMTP hay POP3 rồi IMAP. Vậy những khái niệm này là gì?

Các giao thức SMTP, POP3, IMAP là gì?

Giao thức SMTP 

Là giao thức tiêu chuẩn để gửi email. Nó thiết lập kênh kết nối giữa mail user hay client và mail server, và thiết lập kênh liên lạc giữa mail máy chủ gửi và mail server nhận. Email sẽ được đẩy từ mail client lên mail máy chủ và từ mail server nó sẽ được server này gửi đi đến mail máy chủ nhận. Một vài cpu thanh lý phù hợp với server chạy mail

Giao thức POP3

(Post Office Protocol version 3) được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua một ứng dụng email như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail,… Mainboard giá rẻ phù hợp cho server mail

Giao thức IMAP 

(Internet Message Access Protocol) được dùng để kéo emails về emails client, tuy nhiên khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server. Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server. Sau này, giao thức này trở nên phổ biến nhờ nhà cung cấp mail lớn nhất thế giới, Gmail, khuyên dùng thay vì POP3. Để server mail không bị đình trệ và hoạt động ổn định, thì ram server là thứ không thể thiếu trong máy chủ. Kho Server – Kho máy chủ thanh lý Chuyên cung cấp và máy chủ rẻ, máy trạm cũ, linh kiện máy chủ (server part) và các thiết bị mạng giá rẻ (networking).
Posted By: nghia
Mọi Bình luận/Phản hồi vui lòng gửi Email đến địa chỉ thaomarky@gmail.com hoặc Skype: thaomarky để hỗ trợ nhé!
back to top